Reference

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci. Naše stavební činnost zahrnuje několik oblastí stavební výroby.

ČOV a kanalizace

2021

HODONÍN – KANALIZACE, VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU

Předmětem plnění zakázky bylo odvodnění dešťových a splaškových vod z plánované výstavby Hodonína v lokalitě Výhon. Po trase na dešťové kanalizaci je…

detail reference
2020

RATÍŠKOVICE - REKONSTRUKCE ČOV

Předmětem této zakázky byly mimo jiné: Průzkum a monitoring stávajícího stavu + vypracování dokumentace pro stavební povolení. Inženýring pro získání…

detail reference
2020

BŘECLAV 17. LISTOPADU – OPRAVA KANALIZACE

Předmětem plnění zakázky byla oprava kanalizace mezi stávajícími šachtami 1326 až 1575 včetně krátkých propojů do ulic U Stadionu a náměstí T.G. Masaryka.…

detail reference
2019

KLENTNICE - KANALIZACE

Předmětem plnění bylo odkanalizování splaškových vod celé obce pomocí výtlaku do Mikulova. Realizovány byly kanalizace, výtlak, kanalizační přípojky, čerpací…

detail reference

Inženýrské sítě

2020

ZKAPACITNĚNÍ VODOVODU BOŽICE

Tato významná stavba byla realizovaná ve sdružení firem VHS Břeclav a IMOS Brno. Účelem stavby bylo zkapacitnění vodovodní sítě pomocí nových výtlačných…

detail reference
2020

VESELÍ NAD MORAVOU - ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU RD

Předmětem plnění této zakázky bylo vybudování inženýrských sítí a komunikace pro výstavbu 15 rodinných domů.

detail reference
2020

HUSTOPEČE - KŘÍŽOVÝ VRCH

Předmětem plnění byla realizace inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů. Součástí zakázky v této atraktivní lokalitě bylo vybudování veškerých inženýrských…

detail reference
2019

JÍMACÍ ÚZEMÍ LEDNICE - ZVÝŠENÍ KAPACITY

Předmětem zakázky bylo navýšení celkové kapacity jímacího území na dvojnásobek. Zajímavostí je, že celá stavba probíhala za provozu bez přerušení dodávek…

detail reference

Komunikace

2021

HODONÍN - ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU

Předmětem plnění zakázky byla rekonstrukce komunikace, která mimo jiné zahrnovala opravu komunikace a zpevněné plochy (betonová dlažba, dlažba z přírodních…

detail reference
2020

GROZ-BECKERT LUŽICE - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ

Předmětem plnění zakázky byla realizace parkoviště, která mimo jiné zahrnovala úpravu povrchu, vybudování dešťové kanalizace, opěrných žb stěn, retenčních…

detail reference
2019

RPS HODONÍN - VANČUROVA

Předmětem plnění zakázky byla revitalizace sídliště, zahrnující mimo jiné realizaci komunikace, parkoviště, chodníků a veřejného osvětlení.

detail reference
2018

BŘECLAV - KOMUNIKACE A CHODNÍK

Předmětem plnění zakázky bylo provedení nových obrubníků, nové konstrukce komunikace a souběžně provedení chodníků podél komunikací na obou ulicích. Dále…

detail reference

Pozemní stavby

2021

HRUBÁ VRBKA – REKONSTRUKCE SÁLU

Před samotným zahájením prací byla odstraněna původní podlaha jeviště, sálu i galerie. Odstraněno bylo také obložení sálu, osvětlení a původní radiátory.…

detail reference
2021

FOSFA A.S. - REKONSTRUKCE OBJEKTU HVO TPF

Rekonstrukce stávající budovy spočívala ve výměně opláštění objektu a ošetření povrchu vnitřních konstrukcí objektu tripolyfosfátu, který je umístěn v…

detail reference
2021

ROZŠÍŘENÍ KD V HROZNOVÉ LHOTĚ

Předmětem této zakázky byla realizace dvoupodlažní vestavby ve vnitřním atriu kulturního domu pro rozšíření prostor veřejné knihovny a zázemí společenského…

detail reference
2020

VINAŘSTVÍ BUŠTÍK

Předmětem plnění této zakázky byla novostavba třípodlažního objektu - rodinného vinařství. V prvním nadzemním podlaží se nachází vinný sklep s klasickou…

detail reference

Ostatní stavby

2021

JEŽOV - DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Záměrem tohoto projektu bylo vybudovat sportoviště pro dospělé i herní část pro děti s lavičkami k odpočinku a k pořádání místních akcí a slavností. Vzniklý…

detail reference
2020

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO MOSTU PORT INSEL

Předmětem plnění této zakázky bylo zkulturnění lokality na rozhraní katastrálních území Sedlec a Mikulov. Samotné dílo je zajímavé tím, že jsme zde provedli…

detail reference
2019

ZÁVLAHOVÁ NÁDRŽ MIKULOV

Toto vodní dílo je zajímavé tím, že se ze svých dvou třetin výšky nachází nad úrovní okolního terénu. Vodotěsnost nádrže je provedena na bázi jílového…

detail reference
2019

RYBNÍK ŠAKVICE

Tato stavba byla zbudovaná za účelem zadržení vody v krajině, rekreace a chovu ryb. Jedná se o rybník, který je napájen z vodního toku Štinkovka. Součástí…

detail reference