Střediska

Disponujeme týmy s bohatými odbornými vědomostmi i profesními zkušenostmi s realizací vodohospodářských, dopravních i pozemních staveb v regionu Břeclav i Veselí nad Moravou.

Břeclav

Hlavní náplň výrobního úseku v Břeclavi se soustředí na stavby vodohospodářského charakteru s působností nejen po celém Jihomoravském kraji.

Úsek disponuje mnohaletými zkušenostmi i mimo tuto stěžejní oblast činnosti, a to s budováním dalších typů staveb jak liniových, tak pozemních.

V areálu sídla společnosti na Lidické se na jednom místě setkává výroba s obchodem, technickým a administrativním zázemím firmy.

Zaměření

 • kanalizace a čistírny odpadních vod,
 • vodovody, vodojemy a úpravny vody,
 • čerpací stanice a požární nádrže,
 • stavby na tocích, rybnících, objekty protipovodňové ochrany,
 • výstavba pozemních komunikací, polních cest, lesních cest a zpevněných ploch vč. podkladních konstrukcí,
 • průmyslové objekty - haly a různé provozní objekty,
 • infrastruktura podzemních sítí pro pozemní a průmyslové objekty, objekty pozemní výstavby pro bydlení a služby,
 • rekonstrukce a sanace vodohospodářských staveb a pozemních objektů,
 • ekologické stavby a objekty,
 • stavby pro sportovní účely.

Kontakt

Hana Jungová
asistentka

Veselí nad Moravou

V rámci činnosti společnosti působíme taktéž od 1. 1. 2019 ve středisku Veselí nad Moravou,

kdy se podařilo koupit areál významné regionální firmy VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o. a navázat na její činnost jak v oblasti výrobní, tak i v oblasti nabídky pracovních příležitostí.

Zaměření

 • vodohospodářské stavby,
 • výstavby inženýrských sítí,
 • průmyslové objekty,
 • občanské objekty,
 • bytové objekty,
 • dopravní komunikace (silnice, chodníky),
 • demolice.

Vybavení a odobrnost

Jsme plně vybaveni k provádění požadovaných prací i v těch nejsložitějších podmínkách výstavby. Klademe velký důraz na zavádění nových trendů a technologií ve výstavbě a na maximální přizpůsobivost potřebám zákazníka.

Za kvalitu prováděných prací zodpovídá tým odborníků a specialistů, kteří mají s výstavbou liniových i pozemních staveb bohaté zkušenosti.

Kontakt

Miroslava Šimůnková
asistentka