12. 3. 2021

Co nám právě roste pod rukama

I v roce 2021 se naše společnost naplno pustila do realizace zajímavých stavebních zakázek. Některé z nich Vám přiblížíme, ať víte, na jaké novinky se v regionu můžete těšit.

Bořetice – kanalizace a ČOV

Stavbu jsme zahájili v listopadu 2020 přípravnou činností pro protlaky. Na této stavbě musíme zabudovat 3828 mb kanalizačního potrubí DN 300 a 250, 100 kanalizačních šachet, 1580 mb domovních přípojek.

Hodonín – Dešťová stoka z lokality výhon do Očvského járku

Stavba byla zahájena počátkem února 2021, je zde za potřebí položit 1 250 mb potrubí DN 600 – 300, provést vrtaný protlak pod kruhovým objezdem, řízený protlak v ul. Partyzánská, protlak DN 900 provedený ražbou a zbudovat retenční nádrž o objemu 530m3.

Břeclav – Fosfa – rekonstrukce objektu HVO TPF

Jedná se o kompletní rekonstrukci obvodového pláště průmyslové budovy, včetně střechy a sanací vnitřních prostorů, zejména omítek. Rekonstrukce zahrnuje demontáž stávajícího opláštění, a to za plného provozu, nátěry nosných konstrukcí a provedení nového zateplení a opláštění fasády.

Příbram na Moravě – Kanalizace a ČOV

Tuto stavbu budeme realizovat od dubna 2021 ve sdružení firem OHL ŽS a VHS Břeclav. Jedná se o vybudování nové stokové sítě v obci vč. ČOV a příjezdové komunikace s mostem. Součástí díla bude i zapravení komunikací.