Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Předmětem zakázky bylo navýšení celkové kapacity jímacího území na dvojnásobek. Zajímavostí je, že celá stavba probíhala za provozu bez přerušení dodávek pitné vody. Z tohoto zdroje je zásobováno více než 27 000 obyvatel.

Realizovány byly mimo jiné nové jímací a pozorovací vrty, čerpací studně včetně vystrojení a přenosů dat, armaturní šachty včetně vystrojení, nové čistící šachty, oplocení objektů, přípojky NN, pokládky litinového potrubí.

Objednatel

VaK Břeclav

Realizace

2019

Lokalita

Lednice na Moravě