Moravská Nová Ves - TI obytné zóny

Předmětem plnění této zakázky bylo vybudování nové obytné zóny zahrnující inženýrské sítě a zpevněné plochy. Konkrétně zde byly mimo jiné realizovány splašková kanalizace, dešťová kanalizace, odvodnění silnice, vodovod, plynovod, komunikace, rozvody veřejného osvětlení.

Objednatel

Městys Moravská Nová Ves

Realizace

2018

Lokalita

Moravská Nová Ves