Přívodný řad Pouzdřany

Předmětem plnění byla realizace novostavby vodovodu s obslužnými objekty.

Objednatel

VaK Břeclav

Realizace

2019

Lokalita

Popice