Komunikace

2022

DOLNÍ NĚMČÍ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE S VÝSTAVBOU PARKOVIŠTĚ

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce místní komunikace a výstavba nového parkoviště. Šířka komunikace je 5 m a současně je lemována novým parkovištěm…

detail reference
2021

HODONÍN - ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU

Předmětem plnění zakázky byla rekonstrukce komunikace, která mimo jiné zahrnovala opravu komunikace a zpevněné plochy (betonová dlažba, dlažba z přírodních…

detail reference
2020

GROZ-BECKERT LUŽICE - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ

Předmětem plnění zakázky byla realizace parkoviště, která mimo jiné zahrnovala úpravu povrchu, vybudování dešťové kanalizace, opěrných žb stěn, retenčních…

detail reference
2019

RPS HODONÍN - VANČUROVA

Předmětem plnění zakázky byla revitalizace sídliště, zahrnující mimo jiné realizaci komunikace, parkoviště, chodníků a veřejného osvětlení.

detail reference
2018

BŘECLAV - KOMUNIKACE A CHODNÍK

Předmětem plnění zakázky bylo provedení nových obrubníků, nové konstrukce komunikace a souběžně provedení chodníků podél komunikací na obou ulicích. Dále…

detail reference